Over Carnold.nl

Carnold.nl is het enige Nederlandstalige blog dat volledig gewijd is aan Japanse en Koreaanse auto’s. Alles dat deze auto’s zo leuk maakt komt aan bod op Carnold.nl: de techniek, het rijden, het restaureren, sleutelen en onderhouden. Op Carnold.nl vind je nieuws, gedegen tests en interessante reportages over nieuwe en oude Japanse / Koreaanse auto’s. Lifestyle en car-culture zijn op Carnold.nl van ondergeschikt belang, de auto staat centraal.

Subaru XT left side

Het maakt niet uit of het om een Honda Civic van 500 euro, een Skyline met 500-600 pk of een Hyundai Pony gaat, elke auto heeft een interessant verhaal. Ben je iemand, of ken je iemand met een interessante auto? Heb je een leuke of zeldzame Koreaan of Japanner gespot? Mail dan naar arnold@carnold.nl en geef even een korte beschrijving van de auto in kwestie. Carnold is altijd op zoek naar bijzondere Aziatische auto’s, of auto’s met een bijzonder verhaal. Is je auto reportage-waardig? Meld ‘m aan via arnold@carnold.nl. Carnold komt graag naar je toe voor een uitgebreide fotoreportage!